Prawo autorskie

Prawnicy kancelarii Wettin Legal Mateusz Mosor sp. k. dysponują bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej.

Praktyka naszych prawników obejmuje obsługę przedsiębiorców wykorzystujących prawa własności przemysłowej, prawa autorskie czy wdrażających nowoczesne technologie m.in. w branżach IT, produkcyjnej, usługowej, handlowej, budowlanej, transportowej, w szczególności w zakresie:

 1. wszechstronnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących własności przemysłowej oraz praw autorskich – w tym  zoptymalizowanych podatkowo rozwiązań przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji, korzystania z wzoru użytkowego, patentu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, itp.
 2. doradztwa prawnego przy uzyskiwaniu patentów, dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne;
 3. reprezentowania w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich,
 4. pomocy prawnej dla przedsiębiorców w procesie uzyskaniu dofinansowania ze środków pochodzących z UE oraz w procesie rozliczania projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie;
 5. pozyskania od właściwych organów administracyjnych koncesji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, wpisów we właściwych rejestrach niezbędnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia lub kontynuowania działalności w danej branży;
 6. reprezentacji wobec właściwych organów administracji publicznej, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo IT

Prawnicy kancelarii Wettin Legal Mateusz Mosor sp. k. specjalizują się w prawie nowych technologii, a także zastosowania prawa w Internecie.

Usługi prawne w zakresie tej dziedziny są kierowane w szczególności do przedsiębiorców zajmujących się działalnością z branży e‑Commerce i polegają w szczególności na:

 1. sporządzaniu i dostosowywaniu do obowiązujących przepisów regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną dla stron i portali internetowych,
 2. sporządzaniu projektów polityk prywatności dla serwisów internetowych,
 3. analizie lub sporządzaniu projektów umów, zwłaszcza umów wdrożeniowych, Maintenance Agreement, Service Level Agreement oraz nadzoru prawnego nad ich realizacją,
 4. przygotowywaniu kompletnej dokumentacji wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych,
 5. pomocy prawnej dotyczącej problematyki baz danych,
 6. przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zbiorów danych osobowych,
 7. reprezentacji wobec właściwych organów administracji publicznej, w tym Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
 8. doradztwie i praktycznym przeprowadzaniu optymalizacji podatkowych w zakresie prowadzenia działalności w branży e‑Commerce,
 9. pomocy prawnej w zakresie ochrony znaków towarowych i praw autorskich do serwisu internetowego.