Kancelaria świadczy usługi polegające na odzyskiwaniu już zapłaconych przez Klientów „tzw. opłat półkowych”. Istota zjawiska polega na narzuceniu przez sieć handlową konieczności uiszczania przez dostawcę dodatkowych opłat, innych niż marża handlowa, za przyjęcie towaru do sprzedaży. Opłaty, o których mowa, przybierają rozmaite nazwy, np. premia od obrotu, premia roczna, budżet marketingowy, budżet reklamowy, ekspozycja towaru, gazetka promocyjna, nowe hipermarkety, opłata marketingowa, rabat potransakcyjny, usługi marketingowe, usługi logistyczne, wprowadzenie nowego asortymentu, itp.

Tymczasem pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zwykle już pobieżna analiza prawna umowy prowadzi do wniosku, iż praktyka sieci handlowej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Niestety pomimo szeregu nie pozostawiających wątpliwości orzeczeń w kwestii „opłat półkowych” sieci handlowe nadal stosują tego typu praktyki wykorzystując silniejszą pozycję rynkową. Konsekwencją odmowy zapłaty na rzecz sieci handlowej byłaby zapewne odmowa przyjęcia towaru do sprzedaży lub zakończenie trwającej już współpracy.

Pomimo zastosowanego przymusu ekonomicznego istnieją realne szanse na odzyskanie pieniędzy wraz z odsetkami. Z powyższych względów zachęcamy dostawców sieci handlowych do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania informacji.