Wettin Legal Mateusz Mosor sp. k.

to prężnie rozwijająca się kancelaria, obsługująca podmioty gospodarcze. Charakteryzuje nas indywidualne podejście do klienta, nietypowe rozwiązania, a także sprawne, skuteczne działanie. W zakresie działalności kancelarii pozostaje głównie obsługa podmiotów gospodarczych, która obejmuje proces utworzenia i rejestracji, czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy związane z przeprowadzaniem audytów finansowo-prawnych, dokonywaniem fuzji i przejęć, reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych.

Specjalizujemy się również w przygotowywaniu dokumentacji prawnej dla celów pozyskania dotacji unijnych, w tym w zakresie tworzenia klastrów i realizacji przedsięwzięć klastrowych, innych powiązań kooperacyjnych czy też tworzenia centrum badawczo-rozwojowego w grupie kapitałowej. W tym zakresie ściśle współpracujemy z liderem na polskim rynku w zakresie pozyskiwania środków unijnych tj. firmą WETTIN (www.wettin.eu), która w ostatnich 4 latach pozyskała dotacje w kwocie ponad 996 milionów złotych dla przedsiębiorców z całej Polski.

Własność intelektualna, nowe technologie, w tym wsparcie w zakresie popularnej działalności e-Commerce, to obszar, w którym nasi prawnicy doradzają i przeprowadzają stosowne, korzystne działania zindywidualizowane dla potrzeb klienta. Działalność kancelarii obejmuje również prawo konkurencji, szczególnie postępowania w sprawach opłat półkowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kancelarii oraz do kontaktu z naszymi pracownikami.

Mateusz Mosor

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, gdzie ukończył aplikację radcowską. W 2009 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2005 do 2009 r. wpisany na listę syndyków, nadzorców sądowych i zarządców prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Brał udział w licznych szkoleniach i kursach, w tym w 2005 r. w Warszawie ukończył szkolenie z zakresu prawa podatkowego w wymiarze 140 godzin. Ukończył także studia podyplomowe Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pt. „Akademia Spółek” oraz Studia Podyplomowe z zakresu Prawo Autorskie i Pokrewne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od wielu lat prowadzi stałą obsługę prawną firm o profilu produkcyjnym, usługowym, handlowym, budowlanym, transportowych, wdrażających nowoczesne technologie. W swojej praktyce zawodowej wspomaga w aspekcie prawnym przedsiębiorców znajdujących się w skomplikowanej sytuacji finansowo-prawnej, oferując rozwiązania prawne związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz negocjowaniem powstałych zadłużeń.

T: 509 969 369 E: mmosor@wettinlegal.pl

Jakub Spalik

Starszy Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gdzie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego obronił pracę magisterską pt. „Ochrona inwestorów w świetle ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych”. Od 2013 r. jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2008 r. pracuje w zawodzie prawnika zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych, w zakresie bieżącej działalności gospodarczej sporządzając umowy, pisma procesowe jak również przygotowując korporacyjne dokumenty wewnętrzne. Do obszaru jego zainteresowania zawodowego należy przede wszystkim prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, w tym przepisy prawa spółek, prawo wekslowe i umowy IT.

T: 514 490 952 E: jspalik@wettinlegal.pl

Anna Socha

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego o temacie „Mieszkaniowy rachunek powierniczy”.

Od 2013 r. zdobywa doświadczenie w pracy w kancelarii, w szczególności w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców poprzez sporządzanie pism procesowych i dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głównym przedmiotem jej zainteresowania jest prawo spółek, prawo konkurencji oraz prawo własności intelektualnej.

T: 600 889 619 E: asocha@wettinlegal.pl